Gerek biyolojik atıksu arıtma sistemlerinden gerekse kimyasal arıtma proseslerinden çıkan atık çamurun yeni yasal düzenlemelerle beraber %90 oranında katı madde içerecek biçimde susuzlaştırılması gerekmektedir. Bunun için termal çamur kurutucular kullanılmaktadır.

Giriş silolarından kurutma ünitesine aktarılan yaş çamur, gaz motoru ve kazandan elde edilen ısı enerjisiyle termal kurutucularda kurutulup, %90 katı madde içerecek hale getirilir. Bu işlem kurutucuya doğrudan veya dolaylı olarak verilen ısı ile çamurun atmosfere kapalı bir ortamda kurutulması ile yapılır.

Kurutuculardaki çamurun kuru katı madde oranı, düşük sıcaklık ve basınç altında büyük oranda artırılır. Üniteden çıkacak çamur dışarıya herhangi bir sızıntı olmaksızın, çıkış silolarına nakledilir ve depolanmaya hazır hale getirilir. Giriş ve çıkış silolarında koku probleminin engellenmesi için bir koku giderme ünitesi bulunur.