Su, birçok endüstriyel tesisin işletilmesinde temel teşkil eden bir unsurdur. Endüstriyel tesislerde, farklı üretim faaliyetlerinden kaynaklanan atıksu çeşitlilikleri gözlenir. Bu nedenle her fabrika icin özel bir arıtma sistemi tasarlanır ve uygulanır.

YSF Arıtma, gıda, tekstil, kağıt, kimya, metal, petrol, otomotiv ve diğer sektörlerde çok sayıda arıtma sisteminin tasarımını ve anahtar teslimi kurulumunu gerçekleştirmektedir. Bu tesislerde uygulanan arıtma yöntem ve teknikleri;

 • Kimyasal pıhtılaştırma, çöktürme, oksidasyon,
 • Nötralizasyon,
 • Flotasyon ile yağ ayırımı,
 • Aktif çamur,
 • Ardışık kesikli reaktörler,
 • Biyofiltrasyon,
 • Anaerobik stabilizasyon,
 • Aktif karbon adsorpsiyonu,
 • Üçüncül filtrasyon,
 • Kimyasal çamur şartlandırma,
 • Çamur kurutma,
 • Lagün ve yatakları ile çamur susuzlaştırma