Koku Giderimi

Endüstriyel ve evsel atıksu arıtma tesislerinin çevresel etkilerinden biri olan koku probleminin başlıca nedenleri; giriş yapıları, çamur yoğunlaştırma ve çürütme havuzları, çamur susuzlaştırma üniteleri, susuzlaştırılmış çamurun nakli, depolanması aşamalarıdır.

Atıksu arıtma tesisleri ve sanayideki üretim proseslerinden kaynaklanan kokuların azaltılması veya tamamen giderilmesi amacıyla kurulan sistemler koku giderim prosesleridir.

Koku arıtma prosesi, koku içeren emisyonların kimyasal madde ile yıkanarak moleküler yapısının değiştirilmesi esasına dayanır. Bu amaçla ıslak filtre esasına dayalı gaz yıkama kuleleri kullanılır.

Baca Gazı Arıtımı

Sanayi tesislerinin bacalarindan çikan zararli gazlarin su ile yikanarak aritilmasi sayesinde zararlarini azaltan tesislerdir. Kulelerden su püskürtme sekliyle istenen baca gazi aritimi yapilabilmektedir. Baca gazi aritma sistemlerinde % 99 ‘ lara varan aritma verimi saglanabilir.Tüm baca gazi çikisi olan tesislerde kullanilir.