Kalite Politikamız

Kalite Politikamız, tüm faaliyetlerimizi yasal yükümlülüklere uygun olarak gerçekleştirirken,

Müşteri isteklerini zamanında, ekonomik ve eksiksiz olarak karşılayarak,müşteri memnuniyetini artırmak,

Kalite yönetim sistemi anlayışını tüm çalışanlara benimsetmek ve sistemde sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

Çevre Politikamız

Çalışanlarımızı çevre konusunda bilinçlendirmeyi, eğitmeyi ve katılımlarını teşvik etmeyi,

Atıkları kaynağında en aza indireceğimizi, mümkün olduğunda yeniden kullanılmasını ve geri dönüşümünü sağlamayı, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamayı,

Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanımını sağlayacağımızı,

Çevre politikamızın her zaman halkın erişimine açık olmasını sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

ISG yönetim sistemi ile ilgili İSG politikasının tüm çalışanlar ve tüm bölümler dikkate alınarak anlaşılır, uygulanır ve sürdürülebilir olmasını sağlamayı ve bu doğrultuda gereken tüm tedbirleri almayı,

En değerli kaynak olarak gördüğümüz çalışanlarımızın mesleki sağlık ve emniyetlerini korumayı ve bu doğrultuda, iş sağlığı ve güvenliği ile her türlü yasal mevzuat şartlarına uyum sağlayacağımızı, özellikle; kaza önleme ve güvenlikle ilgili kurallara uymayı,

Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, ISG Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamayı ve İSG konularında yapı ve endüstriyel tesis tasarım, uygulama, montaj ve devreye alma, onarım ve güçlendirme, her türlü tesisat ve altyapı işleri ile termoplastik ve termoset ürünlerin imalat, uygulama, montajı sektöründe öncü kuruluşlardan biri olmayı,

Müşterilerimizin isteklerine ve projelerine en iyi kalitede hizmeti sağlayabilmek için uygulanabilir tüm kanun ve yönetmeliklerle birlikte hareket edeceğimizi,

Faaliyetlerimizde kullandığımız makine, ekipman ve tesislerin güvenliğini ve proses, hizmet ve de faaliyetlerde operasyonel güvenliği sağlamayı,

Düzenleyeceğimiz eğitim programları ile yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın bu sistem içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayarak, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunacağımızı,

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminde sürekli iyileştirme ile verimliliği arttırmayı,

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin etkin işletilmesi için gerekli kaynakları sağlamayı,

İSG yönetim sisteminin etkin olarak işletildiğini teyit için periyodik tetkikler gerçekleştirmeyi,

Olası iş kazalarının etkilerini en aza indirmeyi,

ISG konularında resmi kurumlar, otoriteler, tedarikçiler, taşeronlar, sivil toplum kuruluları, yerel halk, tüm toplum ve diğer paydaşlarla iyi ve etkin bir iletişim kanalı oluşturmayı taahhüt ederiz.

Çevreye duyarlı olmak, çevreye duyarlı üretim bilincini sürekli kılmaktır.