YSF Arıtma kaynakların doğru kullanımının ve çevre kirliliğini önleyebilmenin temel çözümlerinden olan evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin anahtar teslimi yapımı, tesis işletimi ve bakımı, su temini ve arıtımı, paket arıtma ünitelerinin yapımı ve gaz arıtımı hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

YSF Arıtma kurucu kadrosu, onlarca evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisinin kurulup çalıştırılmasını sağlayarak bu tür tesislerin proje, inşaat, imalat, montaj ve işletmeye alınması konularında bilgi ve deneyim sahibi olmuşlardır.

YSF Arıtma, bilgi birikimini kamu ve özel sektör emrinde kullanarak evsel ve endüstriyel arıtma tesislerinin yapımı, koku giderim tesisleri, içme suyu arıtma tesisleri, proje ve danışmanlık hizmetleri, bina gibi alt ve üst yapı inşaatları ile Türkiye’de ve dünyada yaşanabilir bir çevre oluşmasına katkıda bulunmanın gururunu yaşamaktadır.