Dünyada temiz su daha kıt ve daha değerli hale geldikçe, çeşitli su kullanımları için uygun kalitede su hazırlamanın önemi de artmaktadır. Şehirlerin içme suyu ihtiyacının yanında endüstriyel, ticari ve evsel kullanımlar için özel kalite gereklerinin karşılanması su arıtma mühendisliğinin hayati görevini oluşturmaktadır.

YSF Arıtma, endüstriyel, ticari ve evsel kullanımlarla ilgili ihtiyaçlara paket ve özel tasarım tesis ve ekipman ile çözüm getirmektedir. Kullanılan teknolojiler arasında;

  • Bulanık ve hümik suların berraklaştırılması için; pıhtılaştırma, yumaklaştırma, basit veya lamelli çökeltme, basınçlı veya yerçekimli hızlı kum filtrasyonu, yavaş kum filtrasyonu,
  • Yeraltı sularında demir ve mangan giderimi için; oksidasyon/filtrasyon, zeolit filtrasyonu,
  • Sert suların arıtımı için; iyon değiştirme, kireç/soda yöntemleri
  • Tuzluluk giderimi için; iyon değiştirme ve ters ozmoz,
  • Dezenfeksiyon için; aktif karbon adsorpsiyonu, klorlama, ozonlama ve ultraviyole yöntemleri bulunmaktadır.