Ülkemiz ve dünyadaki hızlı nüfus artışı su kaynaklarının tükenmesine, yeraltı, yerüstü su kaynakları ve denizlerimizin atık sularla yoğun bir biçimde kirlenmesine yol açmıştır. Bu nedenle kaynakların korunması için etkili bir atık su arıtımı en az içme suyu temini kadar belediyeler için öncelik taşımaktadır.

YSF Arıtma, küçük yerleşim birimlerinden büyük şehirlere kadar her nüfus ölçeğinde oluşan atık suların arıtımında, anahtar teslimi tesisler kurmaktadır. Bu tesisler TSE, DIN, ASME, BS gibi üretim standartlarına, ülke ve bölge deşarj kriterleri esas alınarak tasarlanmaktadır.

YSF Arıtma, teknolojik ekipmanlarla donatılan atıksu arıtma tesislerini hassas alıcı ortamlarda istenilen azot, fosfor, katı madde ve mikrobiyolojik giderimleri için aşağıdaki prosesleri uygulamaktadır;

  • Nitrifikasyon/denitrifikasyonla azot giderimi için uzatmalı havalandırmalı aktif çamur prosesi,
  • Biyolojik veya kimyasal yöntemlerle fosfor giderimi,
  • Biyofilm, biyodisk, membran teknolojilerinin uygulandığı sürekli veya kesikli aerobik prosesler,
  • İleri su arıtımı için ozon veya UV oksidasyonu, ultrafiltrasyon prosesi